Polityka Prywatności

Postanowienia ogólne

Firma Exelmedia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta Exelmedia Sp. z o.o. i użytkownika serwisu www.exelmedia.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie www.exelmedia.pl/polityka-prywatnosci/ Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Exelmedia Sp. z o.o. nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników.Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj tej strony i nie korzystaj z naszych usług.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z niniejszego serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Exelmedia Sp. z o.o. wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail. Uzyskane w ten sposób e-maile dodawane są do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer newslettera.

Niezapowiedziane Wiadomości

Exelmedia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Exelmedia Sp. z o.o. rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu www.exelmedia.pl, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów Exelmedia Sp. z o.o. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisie i newsleterze Exelmedia Sp. z o.o.

Pin It on Pinterest

Aktualne ceny naszych produktów znajdziesz na

SemForge.com