FAQ Google Ads - Exelmedia

FAQ Google Ads - Exelmedia

Ważne terminy i pojęcia – to musisz wiedzieć zanim zaczniesz przygodę z Google Ads

Kampania Google ADS – szereg czynności, których celem powinna być realizacja zamierzonych celów (konwersji). Do ich realizacji stosuje się zarówno system Google Ads, jak i szereg innych narzędzi. Konieczna jest również wiedza z zakresu szeroko pojętego e-marketingu, psychologii i statystyki.

Fraza kluczowa – zwykle 2 lub więcej wyrazów stanowiących zapytanie internauty do wyszukiwarki Google. W Google Ads ilość fraz kluczowych do wykorzystania w kampanii nie jest limitowana.

Grupa reklam – związana tematycznie grupa fraz kluczowych. Ogólna zasada: im bardziej rozbudowana oferta firmy, tym więcej grup reklam (bardziej złożona kampania).

Reklama Google Ads – link tekstowy, graficzny lub video, prowadzący do serwisu reklamodawcy.

Średnia pozycja reklamy – ten wskaźnik przedstawia pozycję reklamy w stosunku do reklam innych reklamodawców.

Rozszerzenia reklam kampanii Google Ads – dodatkowe funkcje reklamy Google Ads, np. rozszerzenia linków do podstron, rozszerzenia lokalizacji, rozszerzenia połączeń.

Wyświetlenia reklamy – ilość wyświetleń reklamy Google Ads (bez kliknięć w reklamę).

Obszar wyświetlania reklamy – domyślnie: reklamy wyświetlane są użytkownikom znajdującym się w wybranej lokalizacji oraz dodatkowo użytkownikom znajdującym się w jakiejkolwiek lokalizacji i szukającym stron na temat wybranej lokalizacji.

Kliknięcia w reklamę – ilość kliknięć w reklamę Google Ads.

Średni koszt kliknięcia (CPC) – oznacza średnią kwotę, jaką płacisz za kliknięcie reklamy. Kwota ta oznacza łączny koszt wszystkich kliknięć podzielony przez łączną liczbę uzyskanych kliknięć.

Współczynnik klikalności CTR – to liczba kliknięć reklamy podzielona przez liczbę jej wyświetleń. CTR odzwierciedla częstotliwość klikania reklam przez użytkowników, którym zostanie ona wyświetlona.

Wynik Jakości – pozwala oszacować, na ile reklamy, słowa kluczowe i strony docelowe będą odpowiadać zainteresowaniom użytkownika. Wyższy Wynik Jakości oznacza zwykle niższe koszty i wyższe pozycje reklam.

Sieć wyszukiwania – sieć wyszukiwania wyszukiwarki Google, umożliwia wyświetlanie tylko linków tekstowych i rozszerzeń reklamy Google Ads. W skład sieci wyszukiwania wchodzić mogą też partnerzy wyszukiwania, tj. serwisy wykorzystujące wyszukiwarkę Google.

Sieć reklamowa – witryny partnerskie Google w systemie Google AdSense. Umożliwia wyświetlanie reklamy w serwisach partnerskich nie powiązanych z wyszukiwarką Google, np. na opole24.pl.

Budżet kampanii – kwota dzienna przeznaczona na kliknięcia w reklamę Google Ads. Po jej wykorzystaniu reklama zostaje wstrzymana do dnia następnego. Ogólna zasada: więcej fraz kluczowych i większy obszar prowadzenia kampanii = potrzebny większy budżet reklamowy.

Współczynnik odrzuceń – procent użytkowników, którzy odwiedzili serwis i nie wykonali żadnej akcji (domyślnie: nie przeszli na inną stronę w serwisie).

Konwersja – zamierzony cel w serwisie, który ma wykonać odwiedzający serwis, np. wysyłką formularza, zakup produktu, czy odwiedziny konkretnej strony w serwisie.

Remarketing – funkcja Google Ads pozwalająca na późniejsze dowolne kierowanie komunikatu reklamowego do internautów, którzy odwiedzili chociaż raz serwis, reklamodawcy poprzez reklamę Google Ads.

Jak sprawdzić czy reklama jest wyszukiwana - czyli dlaczego brak zaufania pogarsza Twoją kampanię.

Jeśli już sprawdzasz czy reklama jest wyświetlana na daną frazę, korzystaj tylko z narzędzia podglądu reklam Google Ads:

google.com/AdPreview.

Dzięki temu nie pogarszasz parametrów swojej kampanii reklamowej. Pamiętaj o odpowiedniej konfiguracji narzędzia!

Moja reklama się nie wyświetla – każdy problem ma swoją przyczynę.

To czy po wpisaniu zapytania (frazy kluczowej) do wyszukiwarki Google, reklama pojawi się w wynikach wyszukiwania, zależne jest od wielu czynników, najważniejsze z nich to:

obszar wyświetlania reklamy – czy wyszukująca osoba znajduje się na terytorium prowadzenia reklamy lub szuka informacji związanej z danym terytorium (tylko dla fraz kluczowych związanych z miastem) ?

budżetu kampanii – czy w danym dniu budżet jest aktywny, czy może już został wyczerpany ?

pozycja reklamy – jaka jest pozycja reklamy w chwili wyszukiwania ? Pozycja reklamy związana jest z konkurencją, współczynnikiem CTR, wynikiem jakości oraz maksymalnym CPC kliknięcia.

współczynnik odrzuceń – frazy kluczowe o wysokich współczynnikach odrzuceń, mogą być po dokładnej analizie wykluczane z kampanii i nie będą wywoływać reklam.

konwersje – frazy kluczowe bez konwersji lub o bardzo małej ich liczbie, mogą być po dokładnej analizie wykluczane z kampanii i nie będą wywoływać reklam.

średni koszt za kliknięcie (CPC) – frazy kluczowe o bardzo dużym średnim koszcie za kliknięcie, mogą być po dokładnej analizie wykluczane z kampanii i nie będą wywoływać reklam.

wynik jakości – frazy kluczowe o niskim wyniku jakości, mogą być po dokładnej analizie wykluczane z kampanii i nie będą wywoływać reklam.

Cele reklamy Google Ads

Kampania Google Ads w założeniu ma sprowadzać realny ruch na stronę internetową, jednak niezwykle istotne są cele kampanii Google Ads, zwane dalej konwersjami. Celem kampanii powinny być mierzalne efekty, które można analizować ilościowo, w celu poprawy ich współczynnika realizacji. Innymi słowy: im więcej realizacji celów w kampanii reklamowej, tym większy wymierny efekt (np. pozyskanie klienta, zakup produktu/usługi).

Przykładowe cele to:

 • czas na stronie – jak długo nasz potencjalny klient przebywa na naszej stronie?,
 • głębokość odwiedzin – jak dużo podstron serwisu jest przeglądanych w jednej wizycie (czy klienci widzą naszą ofertę?),
 • zakup produktu w sklepie internetowym,
 • odwiedziny konkretnej strony, np. kontaktu,
 • wysyłka wiadomości e-mail za pomocą strony internetowej.

Analiza celów służy zarówno optymalizacji kampanii Google Ads, jak i wskazuje problemy związane z serwisem (konieczne zmiany w serwisie w celu poprawy realizacji celów kampanii).

Dlaczego nie zaleca się prowadzenia kampanii Google Ads bez przygotowania teoretycznego i wiedzy praktycznej?

Odpowiedź jest prosta: chodzi o Twoje pieniądze! Każde kliknięcie kosztuje i nieumiejętne prowadzenie kampanii Google Ads jest albo nieopłacalne, albo bardzo drogie.

Każda kampania prowadzona przez amatora (osobę, która nie posiada przeszkolenia i odpowiednich certyfikatów, potwierdzających jej wiedzę i umiejętności), może i musi być zoptymalizowana!

Budżet reklamy Google Ads – czyli ile to kosztuje?

Kwota na miesięczną reklamę Twojego serwisu, składa się z dwóch części:

MIESIĘCZNE WYDATKI = BUDŻET GOOGLE ADS + OBSŁUGA BUDŻETU

Budżet Google Ads jest kwotą przekazywaną w całości do firmy Google i przeznaczony jest w całości na kliknięcia w reklamę.

Obsługa miesięcznego budżetu – kwota ustalana jest na początku współpracy i jest stała. W jej skład wchodzą wszystkie czynności związane z prawidłową obsługą kampanii Google Ads, analizą wyników oraz doradztwem w ramach prowadzonej kampanii. Nie uwzględnia innych prac związanych np. z dostosowaniem serwisu internetowego.

Budżet Google Ads ustalany jest na początku współpracy na podstawie:

 1. możliwości finansowych reklamodawcy,
 2. szacunkowych danych z systemu Google Ads, na podstawie ustalonych rodzajów reklamowanych usług, zasięgu terytorialnego kampanii reklamowej, oraz planowanych do wykorzystania funkcji systemu Google.

Ważne kwestie dotyczące budżetu

 • Proponowana kwota budżetu jest zazwyczaj kwotą minimalną sensownego wykorzystania możliwości systemu Google Ads.
 • Jeśli kwota budżetu będzie niewystarczająca do prowadzenia kampanii przez cały miesiąc, poinformujemy o tym w naszych rekomendacjach.
 • Musisz wiedzieć, że jeśli posiadasz tylko usługę Google Ads, to po zakończeniu budżetu na dany miesiąc reklama jest wyłączana, do czasu jego doładowania.
 • Faktura za prowadzenie kampanii wystawiana jest 5-go każdego miesiąca z datą płatności 7 dni.
 • Niewykorzystany budżet przechodzi na następny miesiąc, tylko w czasie trwającej z nami umowy.
 • Często klienci przeznaczają tylko stałą, określoną kwotę na miesięczny budżet Google Ads. W tym przypadku budżet dzielony jest równo na wszystkie dni i reklamy pojawiają się przez cały miesiąc, ale np. nie przez cały dzień.

W każdej chwili możesz bez dodatkowych opłat doładować swój budżet reklamowy.

Procedura zasilania konta Google Ads

Możesz zapłacić w każdej chwili, korzystając z dowolnej dostępnej metody płatności. Aby to zrobić:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknij ikonę narzędzia i w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności.
 3. Kliknij Dokonaj płatności.

Następnie możesz wybrać dowolną formę płatności, jaka jest już powiązana z Twoim kontem, albo dodać nową formę płatności.

Możesz wybrać płatności ręczne i automatyczne.

 • płatności ręczne - płacisz z góry, a środki pokrywają koszty wyświetlanych reklam Google Ads. Musisz to robić za każdym razem, kiedy chcesz uzupełnić środki na koncie Google Ads, a gdy saldo będzie niskie, otrzymasz e-maila z przypomnieniem o kolejnej płatności.
 • płatności automatyczne - płacisz automatycznie po naliczeniu kosztów, jednak nadal możesz w dowolnym czasie dokonać płatności ręcznej.

Pobieranie faktur Google Ads

 • wchodzimy na https://ads.google.com/intl/pl_pl/home/
 • logujemy się na konto, na które udzielony jest dostęp
 • w pasku na górze wybieramy Narzędzia i Ustawienia -> Płatności -> Dokumenty
 • otrzymujemy widok wszystkich dostępnych faktur, przy każdej jest możliwość pobrania

Jak możesz się z nami skontaktować?

Możesz kontaktować się z nami za pomocą:

adresu e-mail: bok@exelmedia.pl – w temacie wiadomości podaj nazwę serwisu jakiego dotyczy pytanie, wiadomości kierowane na inne skrzynki, nie będą rozpatrywane.

telefonu: 516-287-056

Dziękujemy za zaufanie i liczymy na owocną współpracę!

Porozmawiajmy o uczciwym marketingu

Dzwonię w sprawie nowej usługi
Proszę o kontakt
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności
Quantum AI Platform est un site innovant dédié au trading, utilisant des algorithmes quantiques et l'intelligence artificielle pour optimiser les transactions en cryptomonnaies de manière sécurisée et efficace.